• YÖK erişimi artırdı, ulusal tez merkezine ilgi arttı
  • YÖK’ün “Açık Erişim ve Açık Bilim” çalışmaları meyvelerini vermeye başladı
  • YÖK Ulusal Tez Merkezini kullanan kişi sayısı 10 milyonu aştı
  • YÖK Ulusal Tez Merkezindeki toplam tez sayısı 850 bine yaklaştı
  • YÖK erişimi artırdı tezlerin indirilme sayısı 20 milyona yaklaştı

Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlik tezlerinin toplandığı ve tam metin erişime açık olarak araştırma hizmetine sunulduğu tek merkez olan “YÖK Ulusal Tez Merkezi”ne araştırmacıların ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor.

2023 yılında 85 milyon sayfa görüntülenme sayısına ulaşan sistemde “kullanıcı, veri tabanına kayıtlı tez, sisteme yeni eklenen ve tezlerin indirilme sayılarında” bir önceki yıla nazaran büyük artışlar yaşandı.

 

YÖK’ün “Açık Erişim ve Açık Bilim” politikası sisteme ilgiyi artırdı

2023 yılı verilerine göre, YÖK Ulusal Tez Merkezinden faydalanan kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre %15 oranında artarak toplam 10.248.727’e ulaştı. Sistemi kullanan kişi sayısı 2022 yılında 8.930.578 idi. Böylelikle bir yılda 1 milyonu aşkın kullanıcının daha sistemi kullandığı görüldü.

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına eklenen tezlerin sayısı da büyük bir hızla artmaya devam ediyor. 2022 yılında sisteme yeni eklenen tez sayısı 61.901 iken, 2023 yılında bu sayı %14,1’lik bir artış ile 70.649 oldu. Böylelikle 2023 yılında veri tabanına kayıtlı toplam tez sayısı bir önceki yıla göre %9’luk bir artış göstererek 850 bine yaklaştı. 2022 yılında sistemde toplam 757.989 adet tez bulunmakta idi.

2023 yılında YÖK Ulusal Tez Merkezindeki tezlerin indirilme sayısı 19.324.619 olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre %10’luk bir artış yaşandı. Bu sayı 2022 yılında 17.471.482​ idi. Böylelikle tezlerin indirilme sayısında 2022 yılına göre 1 milyon 850 bini aşkın bir artış kaydedildi.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulunun girişimleriyle başlatılan yasal süreç sonucunda 2023 yılında eklenen tezlerin erişime açık olma oranı % 98’ nin üzerine çıktı. YÖK Ulusal Tez Merkezine bilhassa araştırmacıların ilgisinin artmasında tezlerin erişime açık olma oranının artmasının önemli rol oynadığı da değerlendirilmekte.

 ​

Üniversitelerde “Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi” kurulacak

Yükseköğretim Kurulunun 2019 yılında başlatmış olduğu “Açık Bilim ve Açık Erişim” çalışmaları çerçevesince, üniversitelerin neredeyse tamamında uluslararası standartlarda Akademik Açık Erişim Sistemi kurulmuştur

Bu sistem sayesinde üniversitelerimizde bilimsel faaliyetler neticesinde yazılan lisansüstü tezler, makaleler, kitaplar, kongre bildirileri ve diğer yayınların bibliyografik denetimi sağlanarak açık erişimde olarak araştırmacıların hizmetine sunulacak.

Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi’nin hayata geçirilmesi neticesinde üniversitelerimizdeki yayınların “uluslararası sistemlerde daha görünür hale gelmesi” sağlanacak.

Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası görünürlüğünün artması ile üniversitelerimizin dünyadaki çeşitli derecelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirilmelerinde de çok olumlu etkisi olacak.

YÖK Ulusal Tez Merkezi İstatistikleri

​​​​​


2022

2023

Artış (%)

Kullanıcı Sayısı

8.930.578

10.248.727

% 15

Veri Tabanına Kayıtlı Tez Sayısı

757.989

828.290

% 9,2

Sisteme Yeni Eklenen Tez Sayısı

61.901

70.649

% 14,1

Tezlerin indirilme Sayısı

17.471.482

19.324.619

% 10,6

Sayfa Görüntüleme Sayısı

80.619.803

85.000.000

% 5,4