​​Yükseköğretim Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu

​​

​​

Çalışma Grubu Üyeleri ve Yapısı



Koordinatör :
 Gültekin Gürdal 
İYTE
Sekreterya :
 Gönül Kafalı Can
İYTE




Danışmanlar:


1
Marta TEPEREK
Delft Teknik Üniversitesi
Hollanda
2
Yasemin TÜRKYILMAZvan der Velden
Delft Teknik Üniversitesi
Hollanda
3
İlkay HOLT
Conferedation of Open Acess Repository
İngiltere



​​


İçerik

1
Bahadır BARUT
Sabancı Üniversitesi
2
Ayşen BİNEN
 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
3
S. Cihan DOĞAN
Hacettepe Üniversitesi
4
Emine Hatun GÜR
Boğaziçi Üniversitesi
5
Burak HEKİM
İstanbul Üniversitesi
6
Sevgi OYMAK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
7
Ece ÖKSÜZ
İstanbul Bilgi Üniversitesi
8
Fadime TAŞÇI
Özyeğin Üniversitesi
9
Çiğdem YILDIRIM
Koç Üniversitesi
​​

Teknik

10
Zeki ÇELİKBAŞ
 İstanbul Teknik Üniversitesi