​​Bü​lten​ ​​

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU AÇIK BİLİM ULUSAL POLİTİKASI VE EYLEM PLANI ÇALIŞMALARINI

BAŞLATTI:

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN AÇIK BİLİM


Yükseköğretim Kurulu, Ulusal Açık Bilim Politikası ve Eylem Planını hazırlamak ve bir yıl içinde yürürlüğe koymak üzere çalışmalar başlattı.

Kamu kaynaklarıyla üretilen bilimsel yayınlara ve bu yayınların dayandığı araştırma verilerine açık erişim anlamına gelen Açık Bilim; bilimsel iletişimin, açık devletin, saydamlığın ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. Açık bilim kültürel bir değişimdir. Toplanan veriyi, üretilen bilgiyi, değerlendirme süreçlerini, yayınları erişime ve kullanıma açmak, kullanılıp yenilikler katılarak yeniden açık erişime sunulmasını sağlamak uluslararası gelişim, inovasyon ve ilerleme için gerekli bir döngüdür.

Yirmi yılı aşkın süredir küresel bilim camiasının kabullendiği Açık Bilim, ülkemizin içinde yer aldığı ve bazı alanlarda önderlik etmeye hazırlandığı dijital ve endüstriyel devrim açısından büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliği (AB) dijital tek pazar stratejisi çerçevesinde bilimsel bilgilere ve araştırma verilerine kolayca erişmek, bu bilgilen saklamak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için Avrupa Açık Bilim Bulutunu (European Open Science Cloud - EOSC) ve OpenAİRE hizmetlerini geliştirmiştir.

Yükseköğretim Kurulu 2019 yılında Ulusal Açık Bilim Politikasını hazırlamayı ve uygulamaya geçirmeyi hedeflemektedir. Açık Bilim Politikası, bilgiye erişimde bilginin üretilmesi, paylaşılması ve inovasyona dönüştürülmesi döngüsünü etkinleştirecek bir mihenk taşı olacaktır.

Kamu kaynaklarıyla elde edilen verinin, üretilen bilginin, kamuya mümkün olduğunca açık olabilmesi için üniversitelerin kurumsal akademik arşivlerine konarak Internet üzerinden taranabilir, görünebilir olması hem toplumun hizmetine sunulmasını hızlandıracak hem de Türk üniversitelerinin dünyaca tanınırlığını arttıracaktır. Araştırmacılarımızın evrensel kimlik numarasına kavuşması da küreselleşmede önemli bir adım olacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kurulan Açık Bilim Komisyonu, ilgili politikaların yanı sıra gerekli altyapıların; böylece ülkemiz araştırmacıları için bir açık bilim ekosisteminin, oluşturulması için çalışmalara başlamıştır. Komisyon ayrıca Avrupa ve Dünyadaki Açık Bilim konusundaki gelişmeleri takip edecek, Avrupa Üniversiteler Derneği (EUA) aracılığıyla bu çalışmalara destek verecektir.

Ulusal açık bilim ekosisteminin parçası olabilecek, birlikte çalışabilen araştırma altyapıları oluşturmak için gerekli kurumlarla iletişime geçmek ve bu ekosistemin uluslararası araştırma altyapılarına (Avrupa Açık Bilim Bulutu, OpenAİRE vb.) entegrasyonunu sağlamaktır. 2019 yılı sonunda Ulusal Açık Bilim Politikasının yürürlüğe girmesi hedeflenirken planlanan Ulusal Açık Bilim yol haritası uygulamaya geçirilmiş olacaktır. Arzu edilen, 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti adresli tüm makalelerin dünyaca görünür, taranabilir ve erişilebilir halde; Açık Erişimde olmasını yasa ile zorunlu kılmaktır. Bu süreç yasal zemine kavuşuncaya dek çalışmalarımız planlanmış takvime göre iç düzenlemelerimizle sürdürülecektir.