​​​Yükseköğretim Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışma Grubu altında, Tür​k üniversiteleri için araştırma, veri yönetim planı hazırlamak, açık veri ve araştırma verisi konusunda dünyadaki gelişmeleri izlemek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, eğitimler vermek, Avrupa ile uyumlu birlikte çalışabilir sistemler oluşturulmasına destek vermek, raporlar hazırlamak ve çeviriler yapmak amacıyla içerisinde; Türkiye ve Avrupa üniversitelerinde konusunda uzman personelin yer aldığı Yükseköğretim Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu oluşturulmuştur.​​​


Alt çalışma grubunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir:​​

Çalışma Grubu Üyeleri ve YapısıKoordinatör :
 Gültekin Gürdal 
İYTE
Sekreterya :
 Gönül Kafalı Can
İYTE
Danışmanlar:


1
Marta TEPEREK
Delft Teknik Üniversitesi
Hollanda
2
Yasemin TÜRKYILMAZvan der Velden
Delft Teknik Üniversitesi
Hollanda
3
İlkay HOLT
Conferedation of Open Acess Repository
​​


İçerik

1
Balladır BARUT
Sabancı Üniversitesi
2
Ayşen BİNEN
 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
3
S. Cihan DOĞAN
Hacettepe Üniversitesi
4
Emine Hatun GÜR
Boğaziçi Üniversitesi
5
Burak HEKİM
İstanbul Üniversitesi
6
Sevgi OYMAK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
7
Ece ÖKSÜZ
İstanbul Bilgi Üniversitesi
8
Fadime TAŞÇI
Özyeğin Üniversitesi
9
Çiğdem YILDIRIM
Koç Üniversitesi
​​

Teknik

10
Zeki ÇELİKBAŞ
 İstanbul Teknik Üniversitesi ​